Проектен мениджмънт
  • Предпроектни проучвания
  • Изготвяне на задания за проектиране и спецификации
  • Изработване на линейни графици и планиране
  • Управление на логистиката
  • Контрол по време на изпълнението
  • Отчитане на изпълнението на възлагателните договори
  • Провеждане на тестове и изпитания
  • Приемателни процедури
  • Представителство на Възложителя/Инвеститора пред местни и държавни структури,експлоатационни дружества, юридически лица
WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013