Девня - 4,8 MWp                                                       Силистра -  3,6 MWp
      Караново - 75,6 КWp                                                       Равна гора - 5 MWp

Малко Търново - 2,4 MWp                                                      Филикон - 3 MWp
                                                        Янково - 2,4 MWp       Бистрец - 3 MWp                                                            Калековец - 236 КWp
                                                       Трояново - 5 MWp    Игнатиево - 285,67 КWp                                              Коларци - 1124 КWp
WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013