Фирмата има утвърдени търговски взаимоотношения и подписани Рамкови Договори с доказани доставчици, работещи в сферата на Фотоволтаичните инсталации               
               
               
Изграждане               
  • Логистика               
  • Подготовка на терена и трасиране                
  • Изграждане на пътища за достъп                
  • Строително-монтажни работи                
  • Тестване                
  • Процедиране на дейностите по въвеждане в експлоатация               
  • Осигуряване на екзекутивна документация                
  • Осигуряване на ръководства за експлоатация                

WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013