Изграждане на енергийни обекти               

  • Трафопостове, Комплектни трансформаторни постове (КТП), Мачтови трафопостове (МТП)             
  • Кабелни линии високо, средно и ниско напрежение              
  • Въздушни отклонения               
  • Улично и парково осветление               
  • Промишлени и граждански инсталации               
  • Изнасяне на Електромерни табла на имотна граница.               
  • Оборудване на разпределителни уредби високо, средно и ниско напрежение               
  • Вътрешни силови и осветителни инсталации.               
Ремонт на енергийни обекти                   

  • Реконструкция на енергийни обекти                   
  • Планови и аварийни ремонти на изградени енергийни съоръжения                   

WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013