"ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТС" ООД е дружество, вписано в публичния регистър под 
регистрационен номер 359/10.01.2013г., за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ

Екипът притежава квалификацията за извършване на всички дейности за повишаване на енергийната ефективност:


  * Енергийно паспортизиране

         * Обследване и сертифициране на сгради

               * Обследване на промишлени системи

                   * Проверка за енергийна ефективност на водонагрейни котли
                        и климатични инсталации в сгради
                                                    
                           * Управление по енергийна ефективност
                            
                            

WEB Design Камен Велчев a.k.a. FearMe                                                                               Copyright © DEVEL Projects 2012-2013